Annelies bedankt Frans tijdens installatie gemeenteraad

Annelies Vandenbussche en Bernard Marchau brachten hun toespraak als fractieleiders van sp.a en Groen in de gemeenteraad van 2 januari 2019 als duo. Annelies sloot af met een bijzonder woord van dank.

“Maar last but not least, wij willen graag nog iemand bedanken van de afgelopen legislatuur. Ik ben samen met hem begonnen in 2006, en hij had toch héél wat meer ervaring in de politiek. Samen met enkele anderen oprichter van AGALEV Kuurne en Frans schopte het zelfs tot Vlaams Volksvertegenwoordiger. En ook aan de start van het kartel met sp.a zat hij mee aan tafel.Altijd met de nodige rust en respect voor alle andere medemensen. Dat konden we ervaren toen Frans in 2012 schepen en voorzitter van de gemeenteraad werd. Met zoveel geduld luisterde hij naar iedereen die het woord wou nemen. En toen ik nadien al eens durfde zeggen dat het misschien wel eens wat rapper kon gegaan zijn, zei Frans me altijd dat het toch wel interessant was wat hij die avond had gehoord. En hij had gelijk! Want wat maakt het uit om dan 15 minuten later gedaan te hebben. Om daarna in alle vriendschap nog 1 pintje te drinken en op de fiets naar huis. Naar Hildegard, waar hij altijd zo liefdevol over spreekt.

Toen de campagne van de laatste gemeenteraadsverkiezingen was ingezet, zei Frans heel duidelijk. Ik draag wel nog mijn steentje bij, maar het is nu aan iemand anders – de jonge gasten. Ik heb mijn actieve periode gehad. En of hij die heeft gehad. Vol engagement voor de Noord-Zuidraad, voor ontwikkelingssamenwerking, voor duurzaamheid. Voor de jeugd en de jeugdzorg, waar hij ook daar meer dan zijn strepen heeft verdiend. Bedankt Frans voor de lessen die we mochten leren van jou. Dat je niet van de daken hoeft te springen om gezien te worden. Dat je met een compromis ook je idealen kan nastreven en je doelen kunt behalen. Bedankt in naam van Groen en sp.a, in naam van de gemeenteraad, in naam van Kuurne! “

Frans Ramon geeft de fakkel door aan Els Verhagen en Bernard Marchau

Op de foto zien we Frans Ramon met Els Verhagen en Bernard Marchau die in de gemeenteraad de fakkel van Frans overnemen.

sp.a Groen in nieuwe gemeenteraad voor Kuurne

Op woensdag 2 januari 2019 legde Francis Watteeuw de eed af als schepen. Annelies Vandenbussche wordt voor de derde termijn gemeenteraadslid. Zij vormen de sp.a fractie. Els Verhagen en Bernard Marchau zetelen voor het eerst in de gemeenteraad van Kuurne, als Groen fractie. Na de eedaflegging kon de groepsfoto van de voltallige gemeenteraad niet ontbreken.

Ook het Bijzonder Comité Sociale Dienst werd aangesteld. Hierin zetelt Anthony Dewaele voor sp.a Groen.

Wij wensen Francis, Annelies, Els, Bernard en Anthony het allerbeste toe met dit engagement.

Belangrijke dag voor verkeersveiligheid

Donderdag 13 december 2018 was een belangrijke dag voor de verkeersveiligheid in Kuurne.  Het kruispunt Noordlaan – Industrielaan werd veilig ingericht en is vrijdag terug open. Een zwartpunt is weggewerkt. Nu nog het kruispunt R8 – Brugsesteenweg. 

https://www.focus-wtv.be/nieuws/gevaarlijk-kruispunt-kuurne-fietsveiliger-gemaakt

En ’s avonds tekende de voltallige gemeenteraad het Save-charter van de vereniging voor ouders van verongelukte kinderen.

sp.a Groen stapt in het nieuwe gemeentebestuur

De sp.a Groen ‘voor een bruisend Kuurne’ campagne was geslaagd.  Annelies Vandenbussche, Els Verhagen en Bernard Marchau worden op 2 januari 2019 gemeenteraadslid. 

Francis wordt schepen van Mobiliteit, Openbare werken, Milieu, Energie voor de volledige termijn en schepen van Wonen, Noord-zuid en fairtrade tot eind 2021. 

Els wordt vanaf 1 januari 2022, voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en  schepen van Gezondheid & Geluk, Diversiteit, Sociale economie, Noord-zuid en Fair-trade, Zorgbeleid, Wonen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Wij wensen Francis, Annelies, Els en Bernard het allerbeste en steunen hen tenvolle!

Luna motiveert waarom zij haar mandaat doorgeeft

Luna Goessaert geeft haar mandaat door aan eerste opvolger Bernard Marchau

De sp.a Groen ‘voor een bruisend Kuurne’ campagne was geslaagd.  Francis Watteeuw, Annelies Vandenbussche, Els Verhagen en Luna Goessaert werden verkozen.  Na lang beraad en menig overleg met familie, vrienden en de kern van Groen Kuurne, heeft Luna echter besloten haar  mandaat niet op te nemen.

Luna motiveert haar beslissing:

Nog niet zo lang geleden werd ik door jullie rechtstreeks verkozen. Nogmaals heel erg bedankt hiervoor. Groen heeft twee rechtstreeks verkozenen en ik vind het zeer belangrijk dat onze partij ten volle aan bod kan komen in de gemeenteraad. Jullie stem heeft me gesterkt in mijn engagement maar ik wil rustig de tijd nemen om me in te werken in de Kuurnse politiek en onze partij. Momenteel werk ik aan mijn masterproef en is er te weinig tijd om mij volledig te engageren voor een politiek mandaat. Bernard Marchau zal als opvolger het mandaat opnemen. Jullie kunnen echter op mij blijven rekenen ! Ik ga ervoor en zal mijn vrouwtje blijven staan.  

Luna                                       

116 attesten voor kwaliteitsvolle woningen

We hebben deze legislatuur sterk ingezet op de kwaliteit van private huurwoningen.

Via gerichte screenings en subsidies konden we het aantal kwaliteitsvolle woningen optrekken.

We reikten 94 conformiteitsattesten uit.

Sinds 2017 bestaat ook een gemeentelijk kwaliteitslabel dat naast woonkwaliteitsnormen ook energieprestaties in de verf zet.

22 huurwoningen kregen reeds het label.